EENI Global Business School (Paaralan ng Negosyo)

Kurso Internasyonal Pamimili Masulong Pagbubukod Tatak

´╗┐

Share by Twitter

Asignatura Programa Subject

Kurso e-pag-aaral Merkado Pananaliksik, Pagbubukod, Tatak at Pagpoposisyon, Interkultural Pamamahala. E-Business

1- Internasyonal Merkado Pananaliksik

2- Internasyonal Pagbubukod, Tatak sa Pagpoposisyon ng Merkado

3- Interkultural Pamamahala

4- e-negosyo (e-Business)

- e-negosyo sa Kalakalang panlabas. Ang bagong ekonomiya.
- e-proseso (CRM, SCM, e-pagkuha...)
- e-katiwasayan (Digital Signature, SSL Protocol, Secure elektronika Transaksyon).
- Web authoring.
  1. Paghahanap Makina Pagpoposisyon

Lalong mataas na edukasyon sa Ingles (Masters Doctorates Kursos) Global Marketing Course Akademikong edukasyon (Kursos, Masters, Doctorates) sa Espanyol Marketing Internacional Antas ng Kurso, Master, Doctorate sa Pranses Marketing International Akademikong edukasyon sa Portuges (Kursos, Masters, Doctorates)

Ang asignatura na "masulong Pandaigdigan Pamimili" ay bahagi ng mga sumusunod na programang ng EENI Global Business School
  1. Masters: Master Internasyonal Negosyo, Kalakalang Panlabas, Internasyonal na transportasyon
  2. Kurso Kalakalang panlabas Pamamahala

Mag-aaral EENI (Paaralan ng Negosyo) Business School (Kursos, Masters, Doctorates)

Impormasyon EENI Magpatala / Humiling ng impormasyon Kurso

Pagbubukod Tatak

Interkultural Pamamahala

Kurso Internasyonal Negosyo

Negotiate successfully

PEST analisis Dami pagtatasa


(c) EENI Global Business School (1995-2024)
Hindi kami gumagamit ng cookies
Tuktok ng page na ito