Master Sekretarya Internasyonal Negosyo I-luwas Angkat

EENI

Master Sekretarya Internasyonal Negosyo I-luwas Angkat (e-pag-aaral) - Programa ng pag-aaral:

 

Halimbawa ng mga master Sekretarya Internasyonal Negosyo I-luwas Angkat:

ASEAN Timog-Silangang Asya
Incoterms

Kapisanan ng mga Bansa sa Timog-Silangang Asya:
KBTSA Timog-Silangang Asya

Interkultural Pamamahala

Titik ng kredito
Titik ng kredito(c) EENI- Negosyo ng Paaralan (1995-2015)
EENI Negosyo ng Paaralan