Kurso Internasyonal Pamimili e-pag-aaral

EENI - Paaralan ng Pandaigdigang Kalakalan

Tagalog

Kurso Kurso "Internasyonal Pamimili" (e-pag-aaral) - Programa:

  1. Internasyonal na Pamimili
  2. Internasyonal na Pagpapalaganap
  3. Internasyonal na Pamamahagi
  4. Internasyonal produkto sa Pagkapribado
  5. Internasyonal Presyohan sa Pagkapribado. I-luwas ang mga presyo

Impormasyon EENI Humiling ng impormasyon Kurso

Unibersidad U-EENI

Direkt i-Mga Pag-export

Tagal: 12 linggo

Kurso Magtuturo:
Turk

Pamamaraan: e-pag-aaral / Distansya edukasyon Layo pag-aaral.

Kredito

Kurso pag-aaral ng mga materyales: Ingles Course Marketing Espanyol Marketing Pranses Marketing Portuges

Kurso Internasyonal Negosyo: Master Kalakalang Panlabas sa Pamimili - Master Internasyonal Negosyo (MIB) - Diploma sa Internasyonal na Pamimili (Marketing)

Marketing

Kurso Layunin Internasyonal Pamimili:

Halimbawa ng kurso (asignatura):
Internasyonal distribusyon

Internasyonal Presyohan sa PagkapribadoUnibersidad U-EENI